รายชื่อลูกค้า

Total Access Communication Public Limited (DTAC)

CHC Navtech (Thailand)

CAT Telecom Public Company

TOT PUBLIC COMPANY LIMITED

Aeronautical Radio of Thailand (Aerothai)

Winbliss System Ltd.

F&N Diaries (Thailand)

Mahanakorn University of Technology

International Telecommunication Union

Chevron Thailand

Huawei Thailand Limited

Ericsson (Thailand) Ltd.

Universal Communication System Co., Ltd.