ภาพรวมของบริษัท

บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด “ALCC” ให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลรักษาให้กับ ระบบและโครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงระบบและโครงข่ายโทรคมนาคม (ICT)


เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้าน ICT มากว่า 20 ปี โดย ALCC บริหารงาน และทำงานภายใต้แนวคิด "เป้าหมายเป็นศูนย์กลาง" (Target Oriented) ซึ่งทำให้การทำงานของเรามีเป้าหมายเพื่อความสำเร็จร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร


นอกจากนี้เรายังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนในการให้บริการของเราอย่างครอบคลุม รอบด้าน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


โครงสร้างองค์กรวิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการทางด้านการแก้ปัญหา ICT แบบมืออาชีพอย่างครบวงจร

ภารกิจ

ให้บริการลูกค้าด้วยความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดความจงรักภักดี และ พันธมิตรทางธุรกิจ